Kamu Sektörü

Kamu kaynağı tahsis edilen tüm kurum ve kuruluşlar; tüm genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, üniversiteler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, yerel yönetimler ve birlikler bu kaynağı daha etkin ve verimli kullanmalıdır.

Günümüzde kamu yönetimi; ülke iç dinamiklerinin, stratejik birlikteliklerin, sürekli değişimin doğurduğu süreçlerin bir arada yönetilmesini gerektirmektedir. Mevzuattaki hızlı değişim ve kamu yönetimi anlayışındaki değişmeler etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve uyum sorumluluklarını gündeme getirmiştir.