Finans Sektörü

Büyüklükleri, kompleks işlemlerle uğraşmaları ve günlük olarak büyük miktarlarda paralar çevirmelerinden dolayı finans kurumları, geniş bir risk yelpazesini bünyelerinde barındırmaktadır.

Küresel ekonomideki gelişmelere paralel olarak gelişen risk olgusunun da etkisiyle gerçekleşen finansal yenilikler, şirketleri birçok açıdan daha etkin kılmaktadır. Gelişen yeni finansal ürünlerin şirketlere maliyet avantajı sağlamasında dikkate alınması gereken önemli hususlardan birisi de bu finansal ürünlere ilişkin risklerin doğru algılanması ve bu çerçevede oluşturulacak modellere söz konusu ürünlerin dahil edilmesi yoluyla maliyet unsurunun en aza indirgenmesidir.

Finans sektöründe yaşanan global değişimlere paralel olarak, yakın geçmişte yaşamış olduğu hızlı ve köklü değişim süreciyle yeniden tanımlanan Türk bankacılık sistemi, sektörün ekonomide alması gereken liderlik rolünü sağlamak ve artan rekabetin gerektirdiği verimlilik artışını yakalamak yoluyla büyümekte ve de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla sadece iç pazar için değil uluslararası kapsamda da sunulabilecek yeni ürün ve hizmetler geliştirmektedir.

Öte yandan halka açıklık oranlarının yüksek olmasını ve fiyat istikrarı yoluyla bireysel ve kurumsal yatırımcılara güven ortamı sağlamayı amaç edinen Türk sermaye piyasası kurumları, finans piyasasında gerçekleşen son gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle uluslararası rekabete açık bir strateji izlemektedirler.

Türk bankacılık ve sermaye piyasası sektörünün şeffaflaştırılması çerçevesinde denetim sisteminde, denetim metotlarının yeniden belirlenmesi ve denetim bulgularının yer alacağı raporlara ilişkin standartların yeniden gözden geçirilmesi suretiyle köklü adımlar atılmaktadır.

Yerel ve uluslararası bankacılık kuruluşlarını etkileyen ve de sürekli değişmekte olan mevzuatla ilgili düzenlemeler ve gelişmeler zorlayıcı olabilmektedir. KİOS ürünleri, Türkiye’deki bankaların mevzuat ve düzenleyici otorite gereklilikleri için destek sağlayarak, bankacılık sektörü ihtiyaçlarına cevap verir.