Reel Sektör

Reel sektör şirketleri büyüklükleri, faaliyet alanları, kompleks işlemlerle uğraşmaları ve finansal operasyonları nedeniyle geniş bir risk yelpazesine sahip olmaktadır.

Küresel ekonomideki gelişmelere paralel olarak gelişen risk olgusunun da etkisiyle yapılan yenilikler, reel sektör şirketlerinin faaliyetlerini birçok açıdan daha etkin ve verimli yürütmelerini gerektirmektedir. Gelişen yeni ürün ve hizmetlere ilişkin risklerin doğru tespit edilip, en uygun şekilde yönetilmesi, reel sektör şirketleri için günümüzde hiç olmadığı kadar önem arz eden bir konu haline dönüşmüştür.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun etkisiyle reel sektörün şeffaflaştırılması çerçevesinde denetim sisteminde, denetim metotlarının yeniden belirlenmesi ve denetim bulgularının yer alacağı rapor standartlarının yeniden gözden geçirilmesi suretiyle köklü adımlar atılmaktadır. Halka açık şirketlerin paydaşlarına hesap verebilirliği raporlama ve uyum faaliyetlerinin kapsamını ve niteliğini değiştirmiştir.

Yurtiçi ve uluslararası şirketleri etkileyen ve sürekli değişmekte olan mevzuatla ilgili düzenlemeler ve gelişmeler reel sektör şirketleri için zorlayıcı olabilmektedir. KİOS ürünleri reel sektör şirketlerine, Türkiye’deki mevzuat ve düzenleyici otorite gereklilikleri için destek sağlayarak reel sektör şirketlerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. KİOS, reel sektör şirketlerinin karşılaşacağı her türlü riske hazır olmalarını ve sektörde daha etkin bir şekilde rekabet etmelerini sağlamak için uygun çözümler sunmaktadır.