Uyum Yönetimi Çözümleri

Uyum Yönetimi Çözümleri

Uyum ekipleri, sınırlı bütçelerine ve kaynaklarının kısıtlı olmasına rağmen, uyumu sağlamada sürekli ve yoğun olarak değişen mevzuat ve olağan dışı piyasa durumları ve baskı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Başarılı bir uyum yönetimi için ekipler, bütüncül ve mevzuatsal risk farkındalığını geliştirerek kurum değerini korumak ve geliştirmek, doğru ve hızlı bilgilerle yönetimin karar almasını desteklemek ve uyum faaliyetlerinde çok sayıda raporlama yapmak ve ilgili birimlerle konsolide çalışmak zorundadır.

KİOS Uyum Yönetimi Çözümleri, çok geniş çapta olan uyum süreçlerini yönetmek ve kurum çapında hesap verilebilirliği güçlendirmek için tasarlanmıştır. Çözümlerimiz ile uyum uzmanları aşağıdaki işleri kolaylıkla yapabilmektedirler:

  • Mevzuat riskini anlamak, değerlendirmek ve eşlemek
  • Mevzuat değişikliklerini tanımlamak, gözlemlemek ve izlemek
  • Politika ve eğitimleri içeren kontrolleri tanımlamak ve iletmek
  • Kontrolleri izlemek, test etmek ve denetlemek
  • Risk ve kontrolleri, yönetime ve düzenleyici kurumlara kanıtlamak
  • İş birliği yapılan birimlerin çalışma sonuçlarını izlemek ve onaylamak

KİOS Uyum Yönetimi Çözümleri kurumlara, mevzuata ve risklere odaklanan ortak bir çözüm; ortak bir uyum dili, ortak bir metodoloji, özel olarak oluşturulmuş iş akışları, geliştirilmiş izlenebilirlik, şeffaflık ve de kavrama yeteneği sunmaktadır.

Mevzuat bilgisi için en güvenilir şekilde elde edilen kaynakları ve yönetişim, risk ve uyum için öncü yazılım platformunu birleştirerek KİOS Uyum Yönetimi Çözümleri, iş süreçlerinize olan uyumunuzu optimize etmek için hem kapsamlı iş akışı hem de bilgi sağlamaktadır. Mevzuat anlayışı, mevzuat haberleri, analizleri, kuralları ve gelişimleri için güvenilir bir kurumsal kaynak sağlar. Mevzuat değişikliklerini izlemenize ve bu gelişmelerin temelinde yatan nedenlere odaklanmanıza olanak vermektedir. Uyum faaliyetlerini belgeleme amacıyla ve ayrıca iş akışı için merkezi bir sistem olarak kullanılan bu çözüm, kurum için yeterli olan denetim yöntemlerinin belirlenmesi, yeni yasal ve mevzuatsal ihtiyaç, şikayet, uyum inceleme, mevzuatsal inceleme ve denetim raporu inceleme süreçlerinin büyük ölçüde geliştirilmesini sağlar.