Risk Yönetimi Çözümleri

Özel sektör işletmelerinde yönetim ve icra kurulları ile üst düzey yöneticiler kurum faaliyetlerinde, değişen coğrafik tehditlerden, olağandışı yasa ve mevzuat düzenlemelerine ve de sürekli artan hissedar ihtiyaçlarına kadar değişik seviyelerde ihtiyaçlarla karşılaşırlar. Bu ihtiyaçların üstesinden gelebilmek için kurumlar, iş riskini geniş bir çerçevede araştırmalı ve analiz etmeli ve de stratejik risk, süreç seviyesinde risk ve mevzuatsal risk dahil olmak üzere risk yönetiminin tüm alanlarındaki faaliyetleri birleştirmelidir. Mevzuatsal değişimler, uyum ihtiyaçları ve yasal örneklerle ilgili uygun ve doğru bilgi iş riskini yönetmede zamanla önemli hale gelecektir.

KİOS risk yönetimi çözümleri, sürekli, proaktif ve saydam bir yaklaşım ile gelişmiş ve etkili bir süreç sağlayarak, risk yönetim süreçlerinin optimum kaynakla yönetilmesine yardımcı olur.

KİOS çözümleri kurum risklerini, operasyonel veya süreç seviyelerine bağlayabilme seçeneği ile bu riskleri kurum seviyesinde yönetmek için özel olarak hazırlanmış bir işlevsellik sağlar. Kurumun operasyonel risk yönetimi için belirli bir işlevsellik sağlayan KİOS çözümleri, kurum liderlerine özel bir disiplin olarak stratejik riskleri tanımlama, belgeleme ve değerlendirme ve ayrıca istenirse bu stratejik riskleri bölüm süreçleri veya tek süreç seviyesinde ayrıntılı süreçlerle bağlama imkanı sunmaktadır. Bu esnek yaklaşım kurumun, hem kurum risk hem de operasyonel risk disiplinini optimize etmesini sağlamaktadır.