İç Denetim Çözümleri

İç Denetim Çözümleri

Artan risk değerleme sorumluluklarından, mevzuat denetimlerinden ve kısıtlı bütçelerden kaynaklanan artan denetim yükleri, iç denetim birimini daha az kaynakla daha çok iş yapar duruma getirmiştir. Birçok denetim birimi hala, çalışma kağıtlarını belgeleyerek ve raporlar hazırlayarak manüel ve kağıt yoğun süreçler kullanmaktadır. İç denetim süreçlerinizi geliştirmek için KİOS teknolojisinden yararlanmak iç denetim ekibine denetim süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.

KİOS iç denetim çözümleri, uyum, BT, iç kontrol ve risk yönetimi süreçleri boyunca denetim bulgularının, kilit risk alanlarının ve tavsiyelerin paylaşımını da içeren denetim sürecinizin kilit durumlarını standartlaştırmanıza, otomatik hale getirmenize ve yönetmenize yardımcı olmaktadır.

Denetçiler için yine denetçiler tarafından tasarlanmış olan kapsamlı denetim yönetimi çözümlerimiz risk değerlendirmesine, denetim planlamasına, programlamaya, çalışma kağıdı hazırlamaya, zaman ve harcama girişine, denetim raporu oluşturulmasına ve olay izlemeye yardımcı olmaktadır. KİOS iç denetim çözümlerinden faydalanarak, gereksiz çabalardan kaçınır ve değerli olan zamanınızı, paranızı ve kaynaklarınızı korumuş olursunuz. KİOS iç denetim çözümleri denetim ekibine, iç kontrolleri tanımalarında , test etmelerinde, risk ölçümleri ve araştırma yapmalarında zaman tasarrufu sağlar.

KİOS çözümlerinin bir parçası olarak ya da tamamen bağımsız bir ürün olarak kurumunuzun iş ihtiyaçlarına göre şekillenmiş esnek iç denetim çözümleri ile iç denetim faaliyetlerinize değer katıyoruz.