GRC Yazılımları

GRC Yazılımları

KİOS entegre GRC (Kurumsal Yönetim, Risk ve Uyum) çözümleri ile kurumlar, tüm GRC paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir teknolojiye sahip olmaktadır. Uyum uzmanlarının, yasanın, politika yönetiminin, risk yönetiminin, iç kontrol yönetiminin ve iç denetimin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş KİOS GRC, kullanıcılarına; mevzuatsal açıklama, uyum görüntülemesi, mevzuatsal haberler, mevzuatsal bilgiler, belgeleme ve de iş akışı için çözümler sunmaktadır.

KİOS çözümleri denetim, risk ve uyum grupları arasındaki engelleri kaldırmaya, faaliyet giderlerini azaltırken kurum değerini yükseltme amacı ile bu grupların yüksek öncelikli risk alanlarına etkin ve etkili olarak yoğunlaşmasını sağlayarak katkı sağlar. KİOS çözümleri, aşırı yüklenmeleri, boşlukları, gereksiz çabaları ortadan kaldırarak, değer yaratmanıza yardımcı olacak şekilde risk maruziyetini dengelemek için pragmatik bir yaklaşımda bulunmanızı sağlar.

KİOS çözümleri tüm güvence gruplarının ortak ve paylaşılmış bir veri modeli geliştirmesini sağlayarak, denetim, risk ve uyum süreci sahipleri için ortak bir giriş noktası sağlar. Ortak tanımların, kurumsal raporlama yapılarının, çerçeve ve modellerinin paylaşımı ile kurumunuzun gelişmiş veri doğrulamalarını, sürekli işbirliğini ve modern GRC yaklaşımlarını hayata geçirmesine olanak sağlar.

KİOS GRC çözümleri acil durum fırsatlarından avantaj sağlayarak kurumunuzu güçlendirirken aynı zamanda, önceden tahmin edilemeyen olaylara cevap verebilme yeteneğinizi geliştirir ve buna ek olarak kurumsal risk profilini ve kontrol çevresini yönetmenize katkı sağlar.