KİOS Nedir?

KIOS Nedir?

Untitled-2

  • “KIOS” özel sektör kuruluşlarının kurumsal yönetim, risk yönetimi ve mevzuata uyum çalışmalarını tek elden, entegre ve hızlı bir şekilde yürütmelerine, idarelerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yönetilmesine yönelik bir GRC yazılım çözümüdür.
  • “KIOS” idarelerin stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil ve üçüncül mevzuat ile uyumlu, tek elden ve yeknesak yürütmelerini sağlamaktadır.
  • “KIOS” özel sektör ve kamu kuruluşlarının stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetleri için bir kurumsal arşiv vazifesi görerek kurumsallaşmaya ve kurumsal hafızanın oluşumuna katkı sağlar.
  • “KIOS” esnek yapısı ve özel sürümleri ile özel sektör ve kamu idarelerinin hali hazırda yürüttükleri stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerine uyum sağlayabilen bir araçtır. KİOS her kurumun özel koşulları ya da ihtiyacına uygun şekilde kullanılabilmekte, farklı sürümleri ile kurumlara esneklik kazandırmaktadır.
  • “KIOS” özel sektör şirketlerinin ve kamu idarelerinin birbiri ile yakından ilişkili olan stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetleri arasında entegrasyonu sağlar ve idarelerinin bu konulardaki iş yüklerini azaltır.
  • “KIOS” bu alanda bir Türk şirketi tarafından üretilmiş yerli yazılım çözümüdür. Tamamen Türk şirketlerinin ve kamu idarelerinin yapısı, faaliyetleri, mevzuatı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak ülkemizde geliştirilmiştir.