Neden KİOS?

Neden KİOS Çözümleri?

Untitled-5

 • KİOS, iç kontrol, risk yönetimi, stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç denetim ve görev yönetimi özelliklerini bünyesinde barındıran ve bu yönetim araçlarını entegre olarak tek platformda sunan, ülkemizde geliştirilmiş ve tamamen Türkçe olan yerli yazılım çözümüdür.
 • KİOS özel sektör, bankacılık ve kamu mevzuatına uygun olarak hazırlanmış özel sürümleri ile kamu idarelerin ve şirketlerin ilgili mevzuata uyumunu kolaylaştırır.
 • İç kontrol Sistemi kurmayı, yönetmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır.
 • Risk yönetim sistemi kurmayı, yönetmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır.
 • Stratejik planlamayı verimli bir şekilde yapmayı ve bunun iş süreçleri ile ilişkilendirilmesini sağlar. Bu sayede stratejik amaç ve hedefler, kurumsal faaliyetler ile ilişkilendirilmiş olur.
 • Süreç analizi, süreç yönetimi ve süreç iyileştirmeyi kolaylaştırır.
 • Performans yönetimine dönük izleme, değerlendirme ve aksiyon alma imkanı sağlar. Özel sektör ve kamu kuruluşlarının üst yöneticileri ile birim yöneticilerinin sorumlu oldukları kurum, departman, süreç ya da stratejik hedeflerin performansını takip etme ve geri bildirimde bulunmalarına imkan verir.
 • Stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim verilerinin tek merkezde sistematik olarak toplanması ve kurumsal hafızanın oluşturulmasına katkı sağlar.
 • Yetkilendirme, şifreleme ve onay mekanizmaları aracılığıyla bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlar.
 • Özel sektör ve kamu kuruluşlarının süreçleri ve faaliyetlerinin standart hale getirilmesine yardımcı olur.
 • Stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına katkı sağlar.
 • Bir Türk şirketi tarafından, kamu idarelerini yakından tanıyan ve yukarıda belirtilen alanların her birinde uzmanlık sahibi olan danışmanların desteği ile tamamen kamu idarelerine yönelik olarak geliştirilmiştir.
 • Düşük satın alma ve işletim maliyeti ile bütçeyi zorlamaz.
 • Hızlı, etkin ve düşük maliyetli destek hizmeti ile sistemin 7/24 etkinliği sağlanır.
 • Kullanıcı dostu ve sade bir arayüze sahiptir. Tüm kullanıcı ekranları, kullanım kolaylığı düşünülerek tasarlanmıştır. Microsoft Word veya Excel programlarını minimum düzeyde kullanabilen bir bilgisayar kullanıcısı, yazılımı kolaylıkla kullanabilir.
 • Platform bağımlılığı ya da kısıtları bulunmamaktadır.
 • Beraberinde yeni donanım maliyetleri getirmez.
 • Web tabanlı bir çözüm olması nedeniyle hızlı ve yaygın erişim imkanı sağlar.