KIOS JAVA

KİOS – JAVA + İÇ KONTROL

kiosjavariskharitasi

 • “KİOS-JAVA” Kamu İdarelerinin,  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol faaliyetlerinin etkin ve verimli yönetilmesi hedeflemektedir.
 • “KİOS-JAVA” Kamu İdarelerinin iç kontrol faaliyetlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil ve üçüncül mevzuat ile uyumlu, tek elden ve yeknesak yürütmesi gerekmekte ve bir kurumsal arşiv vazifesi görerek kurumsallaşmaya ve kurumsal hafızanın oluşumuna katkı sağlamaktadır.
 • “KİOS-JAVA” Kamu İdarelerinin ihtiyaç duyduğu organizasyon yönetimi, süreç yönetimi, iş akışlarının hazırlanması ve yönetilmesi, risk, kontrol ve risk eylem planlarının hazırlanması ve raporlanması, stratejik hedef ve amaçlara yönelik risklerin ve kontrollerin tanımlanabilmesi ve raporlanabilmesini kapsamaktadır.
 • “KİOS-JAVA” Linux (CENTOS 7, Pardus, Redhat vb) sistem sunucusu üzerine Tomcat, Jboss, GlassFİsh vb uygulama sunucu üzerine kurularak  Web tabanlı olarak HTML5 destekli tarayıcılarda (Chrome, Internet Explorer, Firefox ) sorunsuz çalışmaktadır.
 • “KİOS-JAVA” Veritabanı olarak PostreSQL, MySQL, Oracle desteklemektedir. ODBC veya JDBC uyumlu bir yapıya sahiptir. Hibernate teknolojisi kullanılmıştır.
 • “KİOS-JAVA” n-katmanlı Java mimarisi üzerine kurulu bir uygulama olup, dağıtık kullanıma izin vermektedir. MVC (Model-View-Controller) yapısına uygun  şekilde hazırlanmıştır.
 • “KİOS-JAVA” Kullanıcı arayüzü Türkçe ve UTF-8 desteklidir. Kılavuz dili Türkçe dir.
 • “KİOS-JAVA” Spring MVC yapısına sahip olup, Spring Security teknolojisi ile de sistem güvenliğini sağlanmaktadır.
 • “KİOS-JAVA” Kullanıcı bilgisi doğrulama Kurum tarafından kullanılmakta olan Kullanıcı Doğrulama Servisi ( Keycloak) ile entegrasyonlu çalışabilmektedir.
 • “KİOS-JAVA” SSO (Single Sign On) yeteneklerine sahiptir.
 • “KİOS-JAVA” iş akışı hazırlamak için kullanılabilecek bir editöre sahiptir. Yazılım üzerinden hazırlanan iş akışlarının çıktıları PDF formatına dönüştürülerek kullanıcının bilgisayarına indirilebilmektedir. Hazırlanan iş akışlarının ya da iş akışları ile ilişkilendirilmiş belgelerin kullanıcı bilgisayarlarına indirilebilmektedir.
 • “KİOS-JAVA” üzerindeki tüm raporlar kullanıcıları tarafından gerekli yetkiye sahip olması durumunda web üzerinden düzenlenebilmektedir.
 • “KİOS-JAVA” Hazırlanan raporlar, istenilen formatta (Pdf, Word, Excel) kullanıcı bilgisayarına indirilebilmektedir.
 • “KİOS-JAVA” detay anlatımlı kaynak kodları ile birlikte verilmektedir.
KIOS GRC İÇ KONTROL RİSK YÖNETİMİ YAZILIMI JAVA TABANLI AÇIK KAYNAK KODLU Sınırsız Kullanıcı 100,000 USD