KİOS-ENTERPRISE

KİOS-Enterprise

Untitled-6

  • “KİOS-Enterprise” reel sektör işletmelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurumu ve ilgili mevzuat kapsamında stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yönetilmesine yönelik bir yazılım çözümüdür.
  • “KİOS-Enterprise” reel sektör işletmelerinin stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurumu ve ilgili mevzuat ile uyumlu, tek elden ve yeknesak yürütmelerini sağlamaktadır.
  • “KİOS-Enterprise” reel sektör işletmelerinin stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetleri için bir kurumsal arşiv vazifesi görerek kurumsallaşmaya ve kurumsal hafızanın oluşumuna katkı sağlamaktadır.
  • “KİOS-Enterprise” esnek yapısıyla reel sektör işletmelerinin hali hazırda yürüttükleri stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerine uyum sağlayabilen bir araçtır. “KİOS-Enterprise” her reel sektör işletmesinin özel koşulları ya da ihtiyacına uygun şekilde kullanılabilmektedir.
  • “KİOS-Enterprise” reel sektör işletmelerinin birbiri ile yakından ilişkili olan stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetleri arasında entegrasyonu sağlar ve reel sektör işletmelerinin bu konulardaki iş yüklerini azaltır.
  • “KİOS-Enterprise” bu alanda bir Türk şirketi tarafından üretilmiş yerli yazılım çözümüdür. Tamamen reel sektör işletmelerinin yapısı, faaliyetleri, mevzuatı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak ülkemizde geliştirilmiştir.