KİOS-KAMU


KİOS-Kamu

Untitled-4

 

  • “KİOS-Kamu” kamu idarelerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin etkin ve verimli yönetilmesine yönelik bir yazılım çözümüdür.
  • “KİOS-Kamu” kamu idarelerinin stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil ve üçüncül mevzuat ile uyumlu, tek elden ve yeknesak yürütmelerini sağlamaktadır.
  • “KİOS-Kamu” kamu idarelerinin stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetleri için bir kurumsal arşiv vazifesi görerek kurumsallaşmaya ve kurumsal hafızanın oluşumuna katkı sağlamaktadır.
  • “KİOS-Kamu” esnek yapısıyla kamu idarelerinin hali hazırda yürüttükleri stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerine uyum sağlayabilen bir araçtır. “KİOS-Kamu” her idarenin özel koşullarına ya da ihtiyacına uygun şekilde kullanılabilmektedir.
  • “KİOS-Kamu” kamu idarelerinin birbirleri ile yakından ilişkili olan stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetleri arasında entegrasyonu sağlamakta ve idarelerin bu konulardaki iş yüklerini azaltmaktadır.
  • “KİOS-Kamu” bu alanda bir Türk şirketi tarafından üretilmiş yerli yazılım çözümüdür. Tamamen kamu idarelerinin yapısı, faaliyetleri, mevzuatı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak ülkemizde geliştirilmiştir.

 

KİOS KAMU PAKETLERİ
KIOS GRC İç Kontrol Yazılımı Kamu Modeli- KG51-100 0-100 Kullanıcı
KIOS GRC İç Kontrol Yazılımı Kamu Modeli- KG101-200 101-200 Kullanıcı
KIOS GRC İç Kontrol Yazılımı Kamu Modeli- KG201-300 201-300 Kullanıcı
KIOS GRC İÇ KONTROL RİSK YÖNETİMİ YAZILIMI JAVA TABANLI AÇIK KAYNAK KODLU Sınırsız Kullanıcı


TÜM KIOS GRC KAMU YAZILIMLARI DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) KATALOĞU ÜZERİNDEN TEMİN EDİLEBİLMEKTEDİR.