KİOS-BANKING

KİOS-Banking

Untitled-9

  • “KİOS-Banking” bankaların, Bankacılık Kanunu, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin etkin ve verimli yönetilmesine yönelik geliştirilmiş olan bir yazılım çözümüdür.
  • “KİOS-Banking” bankaların stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini Bankacılık Kanunu, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ilgili mevzuat ile uyumlu, tek elden ve yeknesak yürütmelerini sağlamaktadır.
  • “KİOS-Banking” bankaların stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetleri için bir kurumsal arşiv vazifesi görerek kurumsallaşmaya ve kurumsal hafızanın oluşumuna katkı sağlamaktadır.
  • “KİOS-Banking” esnek yapısıyla bankaların hali hazırda yürüttükleri stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetlerine uyum sağlayabilen bir araçtır. “KİOS-Banking” her bankanın özel koşulları ya da ihtiyacına uygun şekilde kullanılabilmektedir.
  • “KİOS-Banking” bankaların birbiri ile yakından ilişkili stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, performans yönetimi ve iç denetim faaliyetleri arasında entegrasyon sağlar ve bankaların bu konulardaki iş yüklerini azaltır.
  • “KİOS-Banking” bu alanda bir Türk şirketi tarafından üretilmiş yerli yazılım çözümüdür. Tamamen bankaların yapısı, faaliyetleri, mevzuatı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak ülkemizde geliştirilmiştir.