KİOS-INTERNAL AUDIT

KİOS-Internal Audit

Untitled-3

  • “KİOS-Internal Audit” şirketlerin iç denetim faaliyetlerinin etkin ve verimli yönetilmesine yönelik bir yazılım çözümüdür.
  • “KİOS-Internal Audit” şirketlerin iç denetim faaliyetlerini ilgili mevzuat ile uyumlu olarak, tek elden ve yeknesak yürütmelerini sağlamaktadır.
  • “KİOS-Internal Audit” şirketlerin iç denetim faaliyetleri için bir kurumsal arşiv vazifesi görerek kurumsallaşmaya ve kurumsal hafızanın oluşumuna katkı sağlamaktadır.
  • “KİOS-Internal Audit” esnek yapısıyla şirketlerin hali hazırda yürüttükleri iç denetim faaliyetlerine uyum sağlayabilen bir araçtır. “KİOS-Internal Audit” her şirketin özel koşulları ya da ihtiyacına uygun şekilde kullanılabilmektedir.
  • “KİOS-Internal Audit” şirketlerin tüm iç denetim faaliyetleri arasında entegrasyonu sağlar ve şirketlerin bu konulardaki iş yüklerini azaltır.
  • “KİOS-Internal Audit” bu alanda bir Türk şirketi tarafından üretilmiş yerli bir yazılım çözümüdür. Tamamen Türk şirketlerinin yapısı, faaliyetleri, mevzuatı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak ülkemizde geliştirilmiştir.